Wsparcie

dla stawów

chevron

Vijoint One

Wskazania

VIJOINT ONE jest wyrobem medycznym dla pacjentów dotkniętych artropatią zwyrodnieniową lub mechaniczną stawów powodującą ból lub ograniczenie sprawności ruchowej.

Opis

VIJOINT ONE jest wyrobem medycznym posiadającym certyfikat CE, zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/CE w sprawie wyrobów medycznych. Zawiera 60 mg/ml kwasu hialuronowego uzyskanego dzięki fermentacji, chemicznie niemodyfikowanego. VIJOINT jest przezroczystym, sterylnym, apirogennym i wiskoelastycznym roztworem dostarczanym w strzykawce o pojemności 3 ml. Kwas hialuronowy jest naturalnym polisacharydem obecnym w wielu komórkach człowieka, szczególnie w mazi stawowej oraz pełni funkcję substancji smarowej chrząstek i wiązadeł, a także funkcje amortyzatora. Rozliczne badania wykazują, iż wstrzykiwania kwasu hialuronowego w stawy dotknięte procesami zwyrodnieniowymi, odbudowuje lepkość i elastyczność mazi stawowej zmniejszając ból i jednocześnie poprawiając ruchomość stawów. Preparat VIJOINT oddziałuje jedynie na staw, do którego wykonuje się iniekcję.

Dawkowanie

Dawkowanie: Zależy od indywidualnego stanu pacjenta – zawsze decyduje o tym lekarz! Tylko 1 iniekcja na rok!

Właściwości
 • stężenie 60 mg/3ml (2 %) hialuronianu sodu,
 • metoda otrzymywania – biofermentacja,
 • masa cząsteczkowa: 1 000 000 Daltonów,
 • osmolarność: 250 – 400 mOsmol/kg,
 • lepkość: 1000 mPas,
 • pH: 6,5 – 7,5
Ostrzeżenia

Ostrzeżenia

 • nie stosować VlJOINT ONE po upływie terminu ważności podawanego na opakowaniu.
 • nie stosować VlJOINT ONE, jeśli opakowanie lub strzykawka są otwarte lub uszkodzone.
 • miejsce wstrzyknięcia musi być na zdrowej skórze.
 • nie wstrzykiwać do krwiobiegu. Nie wstrzykiwać na zewnątrz jamy stawu, w tkankę lub kaletkę. Tylko do stawu.
 • VlJOINT ONE nie został przetestowany u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
 • VlJOINT ONE jest do jednorazowego użytku i nie może być ponownie sterylizowany.
 • należy unikać jednoczesnego podawania VlJOINT ONE z innymi produktami śródstawowymi, w celu uniknięcia interakcji.
 • nie podawać VlJOINT ONE w obecności wysięku stawu.
 • po otwarciu opakowania, VlJOINT ONE trzeba zużyć natychmiast i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • trzymać poza zasięgiem dzieci.
 • podobnie jak w przypadku wszystkich inwazyjnych sposobów leczenia, pacjenta poucza się, aby unikał intensywnej aktywności fizycznej w pierwszych 2-3 dniach po wstrzyknięciu.

Preparatu VIJOINT nie wolno stosować:

 • u pacjentów, u których stwierdzono nadwrażliwość na kwas hialuronowy i jego związki.
 • w przypadku zakażenia skóry lub miejsc zmienionych chorobowo.
 • w przypadku infekcji lub zapalenia stawu
Producent

Apharm S.r.l., Via Roma 26, 28041 Arona – WŁOCHY, www.apharm.it