Pomoc

dla stawów

chevron

Vijoint 1,6% 32mg/2ml

Wskazania

VlJOINT jest wyrobem medycznym dla pacjentów dotkniętych artropatią zwyrodnieniową lub mechaniczną stawów powodującą ból lub ograniczenie sprawności ruchowej.

Opis

VIJOINT jest wyrobem medycznym posiadającym certyfikat CE, zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych. Zawiera 16 mg/ml kwasu hialuronowego uzyskanego dzięki fermentacji, chemicznie niemodyfikowanego. VIJOINT jest przezroczystym, sterylnym, apirogennym i wiskoelastycznym roztworem dostarczanym w strzykawce o pojemności 2 ml. Kwas hialuronowy jest naturalnym polisacharydem obecnym w wielu komórkach człowieka, szczególnie w mazi stawowej oraz pełni funkcję substancji smarowej chrząstek i wiązadeł, a także funkcje amortyzatora. Rozliczne badania wykazują, iż wstrzykiwania kwasu hialuronowego w stawy dotknięte procesami zwyrodnieniowymi, odbudowuje lepkość i elastyczność mazi stawowej zmniejszając ból i jednocześnie poprawiając ruchomość stawów. Preparat VIJOINT oddziałuje jedynie na staw, do którego wykonuje się iniekcję.

Dawkowanie

Dawkowanie: Zależy od indywidualnego stanu pacjenta – zawsze decyduje o tym lekarz!

Właściwości
 • stężenie 32 mg/2ml (1,6%) hialuronianu sodu,
 • metoda otrzymywania – biofermentacja,
 • masa cząsteczkowa: 1 000 000 Daltonów,
 • osmolarność: 250 – 400 mOsmol/kg,
 • lepkość: 500 mPas,
 • pH: 6,5 – 7,5
Ostrzeżenia
 • Nie stosować preparatu VIJOINT po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

 • Nie stosować preparatu VIJOINT w przypadku, gdy opakowanie zostanie otwarte lub uszkodzone.

 • Skóra w miejscu aplikacji musi być zdrowa.

 • Nie wstrzykiwać do krwiobiegu. Nie wstrzykiwać poza jamę stawową, do tkanek lub torebki stawowej.

 • Preparatu VIJOINT nie poddano ocenie w grupie kobiet ciężarnych i karmiących.

 • VIJOINT jest produktem  jednorazowego zastosowania i nie może być poddany ponownej sterylizacji.

 • Nie stosować z innymi preparatami podawanymi dostawowo w celu uniknięcia niepożądanej interakcji.

 • Nie podawać preparatu VIJOINT w przypadku wystąpienia wysięku śródstawowego u pacjenta.

 • Po otwarciu opakowania, preparat należy natychmiast zużyć; pozostałość zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Chronić przed dziećmi.

 • Podobnie jak w przypadku wszystkich zabiegów inwazyjnych, po wykonaniu zastrzyku, pacjentom zaleca się unikanie intensywnej aktywności fizycznej przez 2-3 dni.

        Preparatu VIJOINT nie wolno stosować:

 • u pacjentów, u których stwierdzono nadwrażliwość na kwas hialuronowy i jego związki.

 • w przypadku zakażenia skóry lub miejsc zmienionych chorobowo.

 • w przypadku infekcji lub zapalenia stawu.

Producent

Apharm S.r.l.
Via Roma 26
28041 Arona – WŁOCHY
www.apharm.it