Wsparcie

dla stawów

chevron

Condrotide – żel 2 ml/40 mg polinukleotydów

Wskazania

Condrotide to żel zawierający wysoko oczyszczone polinukleotydy (20 mg/ml) przeznaczony do dostawowego stosowania w leczeniu osteoartrozy (OA). Polinukleotydy są łańcuchami nukleotydów, czyli molekułami złożonymi z deoksyrybozy i grup fosforanowych. Innymi słowy – DNA. Masa cząsteczkowa polinukleotydów wchodzących w skład Condrotide wynosi 70 do 240 KDa i jest mniejsza niż średnia masa kwasu hialuronowego. Jednak polinukleotydy w tym zakresie tworzą żel o optymalnej lepkości. Zgodnie z dyrektywą dla wyrobów medycznych nr 93/42/EWG w Europie Condrotide jest zarejestrowany jako wszczepienny, sterylny, nieaktywny wyrób medyczny klasy III. Condrotide posiada certyfikat CE (0373).

Opis

Wyjątkowość produktu
Kwas hialuronowy jak i polinukleotydy mają jedną wspólną część mechanizmu działania – efekt wiskosuplementacji. Oznacza to, że oba produkty mają formę żelu, który ogranicza zużycie chrząstki stawowej spowodowane obciążeniem i redukuje tarcie, dzięki czemu wspomaga jej fizjologiczną regenerację. Główna różnica pomiędzy produktami polega na tym, że polinukleotydy są metabolicznie rozszczepiane na podstawowe składniki (nukleotydy i nukleozydy), które komórki chrząstki stawowej mogą wykorzystać w celu wsparcia zwiększenia swoich procesów metabolicznych (w przebiegającym procesie regeneracji). Ten „troficzny” efekt Condrotide jest wyjątkowy.

Dawkowanie

Zależy od indywidualnego stanu pacjenta – zawsze decyduje o tym lekarz!

Właściwości
 • wysoce oczyszczony żel polimerowy
 • silna zdolność do wiązania wody – przedłużone działanie
 • stężenie 20mg/ml
 •  metoda otrzymywania – rekombinowany proces biotechnologiczny
 •  masa cząsteczkowa: 70-240 KDA
 • osmolarność: 270-330 mOsmol/kg
 • pH: 6,5-7,5
Ostrzeżenia
 • Nie stosować preparatu Condrotide po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
 • Nie stosować preparatu Condrotide w przypadku, gdy opakowanie zostanie otwarte lub uszkodzone.
 • Skóra w miejscu aplikacji musi być zdrowa.
 • Nie wstrzykiwać do krwiobiegu. Nie wstrzykiwać poza jamę stawową.
 • Preparatu Condrotide nie poddano ocenie w grupie kobiet ciężarnych i karmiących oraz dzieci,
 • Condrotide jest produktem  jednorazowego zastosowania i nie może być poddany ponownej sterylizacji.
 • Nie stosować z innymi preparatami podawanymi dostawowo w celu uniknięcia niepożądanej interakcji.
 • Nie podawać preparatu Condrotide w przypadku wystąpienia wysięku śródstawowego u pacjenta.
 • Po otwarciu opakowania, preparat należy natychmiast zużyć; pozostałość zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Podobnie jak w przypadku wszystkich zabiegów inwazyjnych, po wykonaniu zastrzyku, pacjentom zaleca się unikanie intensywnej aktywności fizycznej przez 2-3 dni.

Preparatu Condrotide nie wolno stosować:

 • u pacjentów, u których stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek ze składników  i jego związki.
 • w przypadku zakażenia skóry lub miejsc zmienionych chorobowo.
 • w przypadku infekcji lub zapalenia stawu.
Producent

Mastelli S.r.l.
Via Bussana Vecchia 32
18038 Sanremo, Italy
www.mastelli.it