Pomoc

dla stawów

chevron
Wskazania

VlJOINT jest wyrobem medycznym dla pacjentów dotkniętych artropatią zwyrodnieniową lub mechaniczną stawów powodującą ból lub ograniczenie sprawności ruchowej.

Opis

VIJOINT jest wyrobem medycznym posiadającym certyfikat CE, zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych. Zawiera 16 mg/ml kwasu hialuronowego uzyskanego dzięki fermentacji, chemicznie niemodyfikowanego. VIJOINT jest przezroczystym, sterylnym, apirogennym i wiskoelastycznym roztworem dostarczanym w strzykawce o pojemności 2 ml. Kwas hialuronowy jest naturalnym polisacharydem obecnym w wielu komórkach człowieka, szczególnie w mazi stawowej oraz pełni funkcję substancji smarowej chrząstek i wiązadeł, a także funkcje amortyzatora. Rozliczne badania wykazują, iż wstrzykiwania kwasu hialuronowego w stawy dotknięte procesami zwyrodnieniowymi, odbudowuje lepkość i elastyczność mazi stawowej zmniejszając ból i jednocześnie poprawiając ruchomość stawów. Preparat VIJOINT oddziałuje jedynie na staw, do którego wykonuje się iniekcję.

Dawkowanie

Dawkowanie: Zależy od indywidualnego stanu pacjenta – zawsze decyduje o tym lekarz!

Właściwości
 • stężenie 32 mg/2ml (1,6%) hialuronianu sodu,
 • metoda otrzymywania – biofermentacja,
 • masa cząsteczkowa: 1 000 000 Daltonów,
 • osmolarność: 250 – 400 mOsmol/kg,
 • lepkość: 500 mPas,
 • pH: 6,5 – 7,5
Ostrzeżenia
 • Nie stosować preparatu VIJOINT po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

 • Nie stosować preparatu VIJOINT w przypadku, gdy opakowanie zostanie otwarte lub uszkodzone.

 • Skóra w miejscu aplikacji musi być zdrowa.

 • Nie wstrzykiwać do krwiobiegu. Nie wstrzykiwać poza jamę stawową, do tkanek lub torebki stawowej.

 • Preparatu VIJOINT nie poddano ocenie w grupie kobiet ciężarnych i karmiących.

 • VIJOINT jest produktem  jednorazowego zastosowania i nie może być poddany ponownej sterylizacji.

 • Nie stosować z innymi preparatami podawanymi dostawowo w celu uniknięcia niepożądanej interakcji.

 • Nie podawać preparatu VIJOINT w przypadku wystąpienia wysięku śródstawowego u pacjenta.

 • Po otwarciu opakowania, preparat należy natychmiast zużyć; pozostałość zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Chronić przed dziećmi.

 • Podobnie jak w przypadku wszystkich zabiegów inwazyjnych, po wykonaniu zastrzyku, pacjentom zaleca się unikanie intensywnej aktywności fizycznej przez 2-3 dni.

        Preparatu VIJOINT nie wolno stosować:

 • u pacjentów, u których stwierdzono nadwrażliwość na kwas hialuronowy i jego związki.

 • w przypadku zakażenia skóry lub miejsc zmienionych chorobowo.

 • w przypadku infekcji lub zapalenia stawu.

Producent

Apharm S.r.l.
Via Roma 26
28041 Arona – WŁOCHY
www.apharm.it